Ermeni kültürü, aşiret birlikleri ve devlet oluşumları döneminde oluşmuştur.

Batı Ermenistan topraklarında çok sayıda antik yerleşim yeri, Kiklop kaleleri kazılmış  ve zengin mezarlar tespit edilmiştir. 

İçinde bulunan silahlar, aletler, ev eşyaları, heykeller ve mücevherler, eski ve yüksek kültürel gelişmeye tanıklık ediyor.

Eski Ermeni kültürünün oluşumu ve gelişmesinde M.Ö. IX.-VI. yüzyıllardaki Ararat krallığı  büyük rol oynadı.

Urartu kültürünün gelişmesi devletin güçlenmesiyle örtüşmüştür. Buluntuların çoğu Menua, I. Argişti ve II. Sardur Kralları dönemlerine kadar uzanmaktadır. 

Ermeni halkı, kendi öz varlıklarını özenle koruyarak ve zenginleştirerek, dünya halklarının ortak kültür hazinesine değerli bir katkıda bulunmuştur.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”