Batı Ermenistan- 11 Mayıs 1920 tarihinde ABD Senatosu, Ermenilere karşı soykırımın işlendiği Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti’nin  bağımsızlığını tanıyan 359 sayılı kararı onayladı.

  Ekim 2000 tarihli 106. raporunun 596 sayılı Kongre Kararı’na dayanarak Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915-1923’te 1.5 milyon  etnik Ermeni’yi öldüren soykırımı planladığını ve uyguladığını, yarım milyon insanın tehcir edildiği ve Ermeni halkının 2500 yıllık yurtlarından sürgün edildiğini ilan etti.

Raporda şunlar yazıyor: ”Mayıs 1915’te, tarihte ilk kez, Birinci Dünya Savaşı’nın müttefik güçleri, bu imparatorluğun hükümetini “insanlığa karşı suç” ile suçladılar ve Osmanlı hükümetinin tüm üyelerinin bu suçtan şahsen sorumlu tutulacaklarını ilan ettiler.”

  Raporda, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk hükümetinin “Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD’i organize etmek ve yürütmek” ile “Ermenileri katletmek ve yok etmek” ile ilgili liderleri suçladığı belirtiliyor, ancak bu kişiler hakkında ölüm cezası da dahil olmak üzere mahkeme kararları uygulanmadı.

Raporda, ABD Ulusal Arşivi ile Avusturya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya ve Rusya arşivlerinde Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD’e ilişkin delillerin, eksiksiz ve ayrıntılı belgelerin bulunduğu, Türk Ulusal Arşivi’nin  Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD sorumlularına ilişkin belgeleri tutacağı belirtiliyor.

  Raporda, ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi Henry Morgenthau’nun çeşitli ülkelerden yetkililerin Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD’e karşı protesto gösterilerine öncülük ettiği ve Dışişleri Bakanlığı’na Osmanlı İmparatorluğu’nun politikalarını bir “ırksal imha kampanyası” olarak sunduğu belirtiliyor. Başkan’ın ABD vatandaşlarının tarif edilemez  mahrumiyet içinde bulunan Ermenilere yardım etmek için bir fon kurabilecekleri günü işaretlemesi gerektiğini belirten 9 Şubat 1916 tarihli 12 numaralı Senato Kararına atıfta bulunuluyor. 

ABD Başkanı Wilson’ın, Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD’den kurtulanlara 116 milyon dolar yardım sağlamak için 1915-1930’da kurulan “Near East Relief” organizasyonuna katkıda bulunduğu duyuruldu. 

Senato’nun 11 Mayıs 1920 tarihli  Ermeni katliamı ARMENOSİD’le ilgili gerçeğin doğrulandığını belirten 359 sayılı kararına atıfta bulunulmaktadır. 

  Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Soykırım ARMENOSİD kurbanlarının binlerce nesillerine ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri tarafından (Batı) Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınmasının 102. yıldönümü vesilesiyle, Başkan Joe Biden ve yönetimine teşekkür ve tebriklerini sunar.

  Senato tarafından 359. kararının kabul edilmesinden sonra Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD bir suç türü olarak tanımlandı. Buna dayanarak Birleşmiş Milletler, soykırımı bir suç olarak önlemek amacıyla 11 Aralık 1946’da ilk Soykırım Kararını kabul etti ve BM Savaş Suçları Komisyonu, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı ARMENOSİD’i hatırlatarak  “soykırım-jenosid” terimini “insanlığa karşı bir suç” türü olarak nitelendirdi. Nürnberg Duruşmaları için bu bir emsal oldu.