Matenadaran’ın el yazmaları, ilk tükenmez kalemlerin Ermeni hattatlar tarafından 1166 gibi erken bir tarihte Hromkla’da (Kilikya) icat edildiğini doğrular. O yıl yazılmış bir el yazmasında İncil yazarlarından biri elinde tükenmez kalemle tasvir ediliyor. Stepanos adlı İncil yazarının anılarında, bu kalemi mürekkep içine bir kez daldırdığı halde bir sayfaya yakın yani 700 harf yazıldığı belirtiliyor.

Bu, 1166’dan önceki eski bibliyografyada böyle bir durumdan söz edilmediğinden, tükenmez kaleminin Ermeni kökenli olduğunu doğrulamaktadır.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”

Bir Cevap Yazın