Ermenistan’ın erken Tunç Çağı kültürünün antik kompleksleri, Kur-Araks havzalarında yoğunlaşmıştır.

M.Ö. 4. bin yılın sonunda Kur-Araks kültürü, Ermeni Platosu’nun güneybatı bölgelerinde, İran’da ve Kuzey Kafkasya’da yayıldı. 

Ermeni Platosu’nda ortaya çıkan hiçbir kültür Kur-Araks bölgesi gibi gelişmemiştir. Eşi görülmemiş yayılmanın nedeni etnik hareketleriydi.

M.Ö. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Plato’nun doğusunda ve kuzey-doğusunda (Syunik, Artsakh, Sevan havzası, Ağstev vadisi) çoğunlukla yerleşimlerle temsil edilen Sevan-Artsakh kültürü yayıldı.

Ermenistan’da Demir Çağı M.Ö. 2.  binyılda başladı. Demir kaynakları bakımından zengin yaylalar (Syunik, Muş, Khnus vb.) Orta Asya’da önemli bir hammadde tedarikçisi haline geldi ve hakim bir konuma sahip oldu.

Ünlü Demir Çağı anıtları arasında Metsamor, Şamiram, Dvin, Karmir Blur gibi antik sit alanları yer almaktadır.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”