Tarihi materyaller araştırmacısı Khajak Sirekanyan, Facebook sayfasında şöyle yazdı. “Atalarımız binlerce yıl önce hangi ritüel-tapınma anıtları inşa ettiler?

Megalitik yapılar: Bunlar yüzeyi pürüzlü veya kabaca işlenmiş büyük taşlardan yapılmış antik mezarlar, anıtlar veya kült yapılardır. Megalitik yapılar esas olarak Eneolitik ve Bronz Çağı’na aittir ve tüm dünyaya yayılmıştır. Ermeni Platosu’nun farklı yerlerinde de yaygındır. Ermenistan’da çok sayıda megalitik anıt var, kazılar sonucu günbegün daha çok ortaya çıkıyorlar.”

Bu anıtlardan bazılarını belirtelim: Neolitik ve ağırlıklı olarak Tunç Çağı megalitik yapısı olan kromleh, megalitik bir anıt olan ejderha taşı ve taştan yapılmış  anıt çeşitleridir, dolmen eski bir mezar anıtıdır, menhir tarih öncesi topluluklara ait  ecdatlara adanmış bir kült anıtıdır. 

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”