Şimdilerde acınacak bir şekilde harap durumda bulunan Surp Stepanos Nakhavka Ermeni Apostolik Manastır kompleksi, Babek ilçesine bağlı Astapat köyünde, Aras Nehri’nin sol kıyısında, kayalık bir tepenin üzerine inşa edilmiştir.

Manastır çeşitli isimlerle biliniyordu: Surp Stepanos Nakhavka, Karmir Manastır, Karatak Manastırı, Astapat Manastırı.

Batı Ermenistan’ın Vaspurakan eyaleti, Nahiçevan eyaleti, Astapat köyü bölgesinde bulunuyordu.

Astapat’taki Surp Stepanos Manastırı, Sovyet öncesi profesyonel literatürde ölçülen ve sunulan  az sayıdaki anıtlardan biriydi.

“Şerdoğan Çalmış Da Çalmış”