Artsakh Cumhuriyeti yetkililerinin tutumu, Devlet bBşkanı ve Ulusal  Meclisi tarafından farklı aşamalarda gerçekleşen müzakerelerde, Artsakh Cumhuriyeti’nin ve Artsakh halkının akıbeti hakkında yapılan açıklamalara ilişkin tartışmalarda açık bir şekilde defalarca dile getirilmiştir.

Devlet Başkanı Arayik  Harutyunyan’ın Aralık 2021’de yayınladığı bazı hükümleri hatırlatalım:

1. Artsakh Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkının tam olarak tanınması çekinceye veya tavize tabi değildir. Bu sorunun tek sahibi Artsakh halkıdır.

2. Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının uluslararası alanda tanınması, yetkililerin öncelliği olmaya devam ediyor. Azerbaycan’ın içinde herhangi bir statü kabul edilemez.

3 ․ Sadece statü açısından değil, demografik açıdan da geçmişe dönüş kabul edilemez. Artsakh Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü yeniden sağlamakla yükümlüdür.

Artsakh hükümeti, tüm ortaklarla işbirliği yaparak, anayasaya uygun olarak Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlık bildirgesini oluşturur ve uygular.

“Yeni Türkiye Bir Deve”