Haritacı Ruben Galiçyan, Ermenistan’ın Kura Nehri kıyılarına kadar uzandığı ve günümüzün Azerbaycan’ın bulunduğu yerde Şirma Hanlığı olduğu Delhi adlı bir haritacının eserini gösterdi. 

Bu harita 1662 yılına aittir, Küçük  Asya bölgesini gösterir ve Doğu’da Büyük Ermenistan (Mets Hayk) yazılmıştır.

Haritacı, “Eski Hollanda Haritalarında Ermenistan” başlıklı kitabında yer alan 50’den fazla haritayı sundu. Ona göre bölgemizin olduğu tüm haritalarda Ermenistan’ın adı var. Devlet olmasa da Ermeniler yaşamış, Ermenistan diye yazılıyor. O bölgede İran da var, 15. yüzyıldan sonra Türkiye var ve Azerbaycan hiçbir haritada yok.

“Eski Hollanda Haritalarında Ermenistan” başlıklı kitabının Ermenistan’da yayınlandığını belirtmek gerekir. 

Bu kitap şu anda Hollanda’daki üniversitelerde ve kütüphanelerde bulunmaktadır. 

Kitaba olan ilgi çok büyüktür.

“TC’nin %39’u Okuduğunu Anlamıyor”