Saygıdeğer Yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu westernarmeniatv salt kendini tanıtmıyor

Yıllar süren çalışmalarımız, yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu tarihsel dönemde ulusal taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir.

Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım.

Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır.

Batı Ermenistan, birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor.

Birlikte daha fazlasını yapabiliriz.

Unutmayın! Siz yoksanız biz bir eksiğiz.

“Yaşa Sen Batı Ermenistanı, Çok Yaşa”

http://www.western-armenia.eu/soutien.htm 

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424