Konstantinopolis’in tüm ünlü yapılarının altında Balyan imzası görülebilir. 

Balyan ailesi, Batı Ermenistan’da 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en önde gelen ailesi olarak bilinir. Baba, oğul ve kardeşler Ermeni asıllı Balyanlar’ın dört kuşağı devamlı mimarlık yapmaya devam etti. Kökenleri Gesaria-Kayseri’den geliyor. Balyan soyadını taşıyan bu mimarlar, neredeyse bir asırdır birbiri ardına yaşamış, müreffeh ve nüfuzlu bir hayat sürmüşlerdir. 

Balyanlar Avrupa’da eğitim gördüler ve Avrupa mimarisi imparatorlukta moda olduğu zaman, zanaatlarının ustası oldular.

Geniş mesleki faaliyetleri ve doğal yetenekleri, Balyan soyadının hem yurt içinde hem de yurtdışında meşhur olunmasına neden oldu.

Balyanlar’ın emeğiyle, Tophane Nusretiye Camii, Bayazet Kulesi, Beşiktaş Kalesi, Arnavutköy Valide Sultan Kalesi ve ayrıca Ortaköy’deki Surp Astvatsatsin Ermeni Kilisesi, ünlü Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları, Ermeni Surp Nışan, Surp Yerrortutyun, Surp Astvadzadzin Kiliseleri ve başka muhteşem yapılar inşa edildi.

“TC Bir ‘Betonist’ Oldu”