Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beglaryan telegraf kanalında bir dizi görüşlerde bulundu ve şöyle dedi: “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yine sorunlu açıklamalar yaptı. Buna cevaben, Ermenistan Cumhuriyeti ile sınır belirleme ve sınır çizme süreci ve sonuçları, Artsakh Cumhuriyeti’nin mevcut ve gelecekteki statüsünün etkilenmemesi gerekir.

Sonuçta Karabağ sorunu Ermenistan Cumhuriyeti ile değil, Artsakh Cumhuriyeti’yle ilgilidir.

Azerbaycan-Artsakh sorunu çözülmedi ve bu gerçek, tüm dünya tarafından kabul edildi. Azerbaycan ihtilaf sayfasını kapatmak, Artsakh’ın statüsünü netleştirmek istiyorsa, aynı zamanda işgal altındaki topraklarımızı geri vererek ve bağımsızlığımızı tanıyarak, Artsakh Cumhuriyeti ile bir sınır belirleme ve sınır çizme süreci yürütebilir. Çatışmanın çözümünün ana ilkesi, halkların kendi kaderini tayin hakkının tam olarak gerçekleştirilmesi ve tanınmasıdır. Bununla birlikte, halkların kendi kaderini tayin hakkının temel olduğu uluslararası hukuk vardır. Uluslararası hukukun bir diğer önemli ilkesi kuvvet kullanmama ilkesidir, ancak Azerbaycan tarafından bu da ağır şekilde ihlal edildi ve edilmektedir.

Sapkın davranışları teşvik etmek ve görmezden gelmek, giderek uluslararası felaketlere yol açarak uluslararası uygulamanın ve örf ve adet hukukunun bir parçası haline geliyor.” 

“TC Bir Televole Cumhuriyeti”