Dadyan ailesi, çeşitli alanlarda yatırım yapmış Ermeni ailelerinden biridir.  Batı Ermenistan’ın Yerznka ilçesine bağlı Kamarakap köyünden Bedros Bey adında bir Ermeni 1650 yılında Konstantinopolis’e göç etti  ve kuyumculukla uğraştı.

Osmanlı Padişahı III. Selim, amcası Dad Arkel (Arakel) Amira’yı barutçubaşılık görevine atamış, ailesini de Dadyan olarak adlandırmış. O zamandan beri, aile fertleri çeşitli mevkilerde devletin üst düzey makamlarında görev almışlardır. 

Dadyanlar çoğunlukla  barutçubaşıydı. 2. Mahmud’un emriyle aile tüm vergilerden muaf tutuldu.

Padişah aileye devasa araziler bağışlar, Hovhannes Bey bu araziler üzerine bir barut fabrikası, birkaç kilise ve bir okul inşa etti. İstanbul’daki Dadyan Ermeni Okulu ve Surp Asdvadzadzin Kilisesi bunların arasındadır.

Ailenin ünlü üyelerinden biri Artin Dadyan Paşa’dır. Artin Paşa, diplomasi alanında önemli görevlerde bulundu, Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştı, İmparatorluğu Avrupa’da temsil etti. 1901 yılında öldü.

Dadyanlar şu anda Avrupa ve Amerika’da yaşayan büyük bir ailenin parçasıdır.

“TC, Bir İleri Ceza Demokrasisidir”