Varazgom Kilisesi, Artsakh Cumhuriyeti’nin Kaşatağ bölgesinde, Merik ve Kuşçi köyleri arasında, Ağavnaget nehrinin sol tarafında yer almaktadır.

Kilise, harap durumda bulunmasına rağmen hala ayakta. Varazgom Kilisesi, çift sunaklı çapraz kubbeli, eşsiz bir kompozisyona sahip çok özgün ve değerli bir yapıdır. Varazgom Kilisesi’nin ilk tanımı 1982 yılında yapılmıştır.

Özellikle Orta Çağ’ın başlarında, Ermeni mimarisinde çapraz kubbeli kompozisyonun oldukça yaygın olduğu bilinmektedir. Bu eşsiz Varazgom adlı mabet, yontma taşlar ve kireç harcı ile inşa edilmiştir. Duvarların iç tarafı sıvalıdır.

Dıştan 16.-17. yüzyıllarda yenilenmesinin izleri mevcut. Kilise iki Artsakh savaşlarında zarar görmemiş. Ancak 2020 yılında 44 günlük savaştan sonra kilise Azerbaycan’ın kontrolüne geçmiştir.

“Kimsenin Ses Çıkartmadığı TC’de Nemrut İşbaşında”