6.-7. yüzyıllarda inşa edilen Vankasar, Artsakh’ın Martakert-Stepanakert yolu üzerinde, Vankasar adlı bir kaya üzerinde yer almaktadır. 

Antik başkent Dikranagert, kiliseye 200 metre uzaklıktadır. Kilisenin kompozisyonu sadece Ermeni mimarisine değil, aynı zamanda tüm Hıristiyanlara ait bir çözüme de sahiptir. Vankasar Kilisesi’nin tüm taşları Ermeni harfleri şeklinde ustaların izlerini taşımaktadır.

Tabii ki, Azerbaycan işgali sırasında bu ortaçağ karakterini korumak ve restore etmek için hiçbir şey yapılmadı. Ayrıca Vankasar kilisesi 1980’lerde “Azerbaycan” usulü restorasyonu sırasında ciddi kayıplara uğradı.

Kiliseye giden yol, silindirik kulelere dayanan büyük bir kemerli açıklıkla belirgindir. 

Ve bu sadece, bir zamanlar kilise çevresinde ruhani-kültürel alanına uygun olmayan yapılaşmayı kiliseden ayırmak içindir. Alanda eğlence amaçlı binalar inşa edilmişti. Bunlar son Artsakh savaşında zarar görüp harabeye döndü.

“TC İleri Ceza Demokrasisi”