Sina Yarımadası’nda yaklaşık 110 eski Ermenice yazıtlar bulundu. 5. yüzyıla ait yazıtlar, Ermenilerin en baştan dünyayı dolaşmayı sevdiklerini kanıtlıyor. 

Kudüs Yahudi Üniversitesi’nde profesör olan Michael Stone’a göre, “Ermeni yazılarının sayısı ve dağılımı şaşırtıcı.

Grafiti yazma eğilimlerine bakılırsa, Ermeniler Sina’daki en aktif Hıristiyan hacı gruplarından biriydi. Ancak, sadece yazıtların sayısı değil, aynı zamanda yaşı da şaşırtıcı.”

Batı Ermenistan’daki en eski Ermenice yazıt, Kars’ın güneydoğusundaki Digor’da bulundu ve MS 490 yılına kadar uzanmaktadır. Hayatta kalan en eski el yazmalarından biri, MS 862’ye dayanan Kral Mlke’nin İncili’dir. 

Ancak İsa’nın büyüdüğü Nasıra’daki Katolik Müjde Bazilikası’nın altındaki mezar taşında 447 yılına ait bir Ermenice yazıt bulunmaktadır.

“TC Hiç Bu Kadar Cahil Olmamıştı”