Bakü, Rus tarafına Dadivank Ermeni Kilisesinin Ermeni din adamlarını Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Bakü Piskoposluğu din adamlarıyla değiştirmesini teklif etti. 

Bu konuda, Bakü Piskoposluğu İdari Sekreteri Arkhimandrit Aleksey Nikonorov’un etkisi var. Bu kişi kendi bu görevine 24 Ekim 2021 tarihinde atandı.

Artsakh örneğinde, Bakü’nün adımları, Bakü Piskoposluğu aracılığıyla Moskova tarafından yönlendiriliyor ve destekleniyor.

Amaç, bir “Ağvan Kilisesi” açmak ve İstanbul Ekümenik Patriğine tomos için başvurarak Ermeni dini merkezlerini Kalkedon’a dönüştürmek.

Bu, Rusya’da Ermeni Kilisesi’ne karşı yüzyıllarca süren nefretin ve  zulmün ruhuna eşittir.

Dadivank bu sürecin başlangıcıdır. Ermeni din adamlarının izolasyonu, hac yasağı, Ermeni kimliğini ve Ermeni mirasını yok etme kampanyasının bir parçası olarak Moskova ve Bakü’nün rızasıyla gerçekleşiyor.

Batı Ermenistan, Dadivank’ın hiç kimse tarafından “Ağvanlaştırmasını” asla kabul etmeyecektir. Birçok insanın fikrinin aksine, Batı Ermenistan’ın hafızası sağlam bir şekilde yerindedir. Bu karar yürürlükte kalırsa, halklar arasında derin bir yaraya dönüşebilir.”

“Kim Neye İnandırıyor; TC, Kokuşmuş Durumda”