Batı Ermenistan Cumhuriyeti

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti’ni temsil eden Fransızca bir kitapçığı halka sunmaktan gurur duyar.

Aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz

http://www.western-armenia.eu/WAMFA/Brochure-Armenie_Occidentale.pd

Bu kitapçık Batı Ermenistan ülkesiyle ilgili sorularınızı yanıtlarsa hedefimize ulaşmış olacağız. Bu durumda, söz konusu nüfusunun soykırım ARMENOSİD’den sonra BM üyesi olmayan Batı Ermenistan topraklarındaki Ermenistan Cumhuriyeti’dir:

1.Siz Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?

2. Batı Ermenistan devletinin varlığından haberiniz var mı?

3. 1920’de Ermeni devletinin tanınmasından ve “uzun süreli temsili” ihlallerden sonra Batı Ermenistan devletinin yapısının, Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarına ilişkin beyanı temelinde 2004 yılında Şuşi’de oluştuğunu biliyor muydunuz? 

4. Bugün Batı Ermenistan’ın devletin tüm kurumsal yapılarına sahip olduğunu biliyor muydunuz: Cumhurbaşkanlığı, hükümet, parlamento, anayasa, milli marşı ve arması?

5. Batı Ermenistan temsilcilerinin Batı Ermenistan Ermeni halkının haklarını korumak için bir misyon etrafında toplandığını biliyor muydunuz?

6. Artsakh ve Nahiçevan’ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin bir parçası olduğunu biliyor musunuz?

7. Batı Ermenistan’ın, soykırımdan kurtulanların soyundan gelen dünya çapında 15 milyondan fazla vatandaşı ve ayrıca işgal altındaki Batı Ermenistan halkının eylemlerini güçlendirmek için harekete geçirme potansiyeline sahip olduğunu biliyor muydunuz?

8. Batı Ermenistan’ın yerli Ermeni halkının haklarını korumak için uluslararası kuruluşlarda çalıştığını biliyor muydunuz?

9. Batı Ermenistan’ın diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri olduğunu biliyor musunuz?

10. Vatandaş olma yolunda her bireyin nasıl bir rol oynayabileceğini biliyor musunuz?

11. Haklarınızın gerçekleşmesine katkıda bulunmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olmaya hazır mısınız?

12. Herhangi bir öneriniz veya sorunuz var mı? Cevabınız evet ise, lütfen bir mektup gönderin ve size cevap vermekten mutluluk duyarız.

mfa@western-armenia.eu

Avrupa Futbol Kupası CONIFA

Şu anda, Ermeni milletinin üç milli futbol takımı var:

1. UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) müsabakalarına katılan FİFA (Uluslararası Futbol Birlikleri Federasyonu) üyesi Ermenistan Cumhuriyeti milli takımı.

2. CONİFA’ya (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) katılan Artsakh Cumhuriyeti takımı.

3. CONİFA’ya katılan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Takımı.

Batı Ermenistan nedir? Ermenilerin anavatanı, 400.000 km2’lik bir alanı kaplayan, Akdeniz, Hazar Denizi ve Karadeniz arasında yer alan Ermeni Platosu’dur, deniz seviyesinden ortalama 1500-1800 m. yükseklikte bulunmaktadır. Ermeni Platosu’nun en yüksek noktası Masis Dağı’nın zirvesidir (5.165 metre). Ermeni halkı, tarihsel olarak “Ermenistan, sonra Türk Ermenistanı ve şimdi Batı Ermenistan” ve Kilikya olarak adlandırılan 6 Ermeni vilayetinin (Bitlis, Trabzon, Van, Erzurum, Kharberd, Diyarbakır) yerli nüfusudur.

Ermeni Platosunda Ermeni kralları birbirinin yerine geçerek müreffeh devletler kurdular. Ancak Ermeni Platosu, Ahameniş ve Bizans İmparatorlukları ve başka imparatorlukların yanı sıra Araplar, Moğollar, Selçuklu Türklerin fetih  ve savaşlarının sahnesi oldu.

1894’ten 1923’e kadar birbirini izleyen üç Türk hükümeti- Osmanlı İmparatorluğu, Jön Türkler, Mustafa Kemal, Batı Ermenistan’da 2 milyon insanı öldürerek Ermenilere karşı uygulanan soykırımı ARMENOSİD’i gerçekleştirdi.

Soykırımdan kurtulan Batı Ermenistan Ermenileri, ata yurtlarından kovulmuş, dünyanın dört bir yanına dağılmış ve bugün çoğunlukla hiçbir hakları olmadan sürgünde yaşamaktadırlar.

Halen işgal altındaki Batı Ermenistan’da yaşayan Ermeniler, Türk işgalci güçlerinin sömürge boyunduruğunun baskısı altında kalmaya devam ediyor.

Ulusal yeniden yapılanma süreci çerçevesinde, 2004 yılında Şuşi’de varlığını ilan eden Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’ne dayalı olarak Batı Ermenistan devletinin yapısı oluşturulmuştur.

Bugün, 100 yılı aşkın bir süredir Batı Ermenistan Cumhuriyeti toprakları uluslararası hukuka göre yasadışı işgal altındadır.

Ancak, Ermeni halkının geçmişine ve acılarına dayanarak, Batı Ermenistan topraklarındaki Ermeni devleti, 19 Ocak 1920’de “de fakto”, 11 Mayıs 1920’de “de jure” olarak Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi tarafından tanındı.

Batı Ermenistan’ın Woodrow Wilson’ın Tahkim kararı ile belirlenen bir batı sınırı vardır, doğu sınırı ise Sevr Antlaşması’nın 92. Maddesine göre belirlenecektir.

1920’de tanınan Ermenistan, 1991’de Sovyet İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanan Kafkas (Doğu) Ermenistan Cumhuriyeti’nden farklı olarak şimdi Batı Ermenistan olarak adlandırılıyor.

Bu nedenle, bugün uluslararası kabul görmüş iki Ermeni devleti vardır:

1. Mevcut Ermenistan Cumhuriyeti (Doğu).

2. 1920 yılında uluslararası hukuk tarafından tanınan Ermeni devletinin yasal halefi olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti.

Batı Ermenistan, uluslararası anlaşmalar uyarınca yasal haklarını teyit eder ve aşağıdakilere inanarak toprak haklarının tam olarak gerçekleştirilmesi için çalışır: Toprak hakkı herhangi bir ulus için hayati bir mesele ve onsuz geleneksel bilgilerini, kültürel ifadelerini, genetik kaynaklarını devam edemez, kısacası var olamaz.

Batı Ermenistan Ermenilerinin kimliği ve hakları, BM çerçevesinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi tarafından korunmaktadır.

Batı Ermenistan Ermenileri, milletini ve medeniyetlerini yeniden inşa etmek için yasal hakları kullanmak için gereken tazminat paketi dahil tüm haklarından yararlanma, topraklarını, doğal kaynaklarını, egemenliklerini, bağımsızlığını iade etme hakkına sahiptir. 

Batı Ermenistan’ın Ermeni halkı, tüm halklar gibi kendi devletlerini kurma hakkına sahiptir. Ancak böyle bir devlet yapısı, Ermenilerin haklarının sahibi olabilecekleri, devletlerinin siyasi hayatına katılarak vatandaş olabilecekleri Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarını garanti eder. Vatandaş olun ve bu kutsal eylemle atalarınızın Anavatanına bağlanın.                           

Batı Ermenistan’ın bir parçası olun. Ulusal bir kimlik kartı alın. Bu gerçeğe katılın.

BATI ERMENİSTAN’A HOŞ GELDİNİZ

Batı Ermenistan vatandaşı olun. www.western-armenia.eu/WAP

Diğer bilgiler : https://westernarmeniatv.com/fr/

Batı Ermenistan’a destek  BÉNÉFICIAIRE: Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi (AAAO) YARARLANICI BANKA. 18206 HIZLI: AGRİFRPP882 IBAN: FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422 COMPTE BÉNÉFICIAIRE N° : 60241054424