Termik santrallerin yanı sıra hidroelektrik santralleri, taş ocakları ve çimento fabrikalarının verdiği zararla karşı karşıya kalan Batı Ermenistan’daki Maraş’ta, hayvancılık ve tarım bitme noktasına geldi. 

Bu durum bölgede yaşayan insanların göç etmesine de neden oluyor. Böylelikle 19-26 Aralık 1978 tarihinde yaşanan ve 111 insanın yaşamını yitirdiği “Maraş Katliamı” ile başlayan bölgeyi “insansızlaştırma” politikası, doğa talanı üzeirnden devam ettiriliyor. 

Bölgede birçok farklı dil, kültür ve inanç var , orada yaşayan Alevilere dönük tarihten beridir süregelen bir ayrımcılık hakim. Bu verimli toprakları Alevilerin elinden almak için demografik yapıyı değiştirmeye dönük ciddi girişimler oldu.

Batı Ermenistan’daki Maraş Katliamı ile Aleviler Maraş merkezden çıkarıldı. Kalanların ise ellerinden topraklarını almak için yurt dışına gitmeleri özendirildi.

“Süleyman Şah Türbesini Turneye Çıkaran Bir Türkiye”