Matsun yani yoğurt, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan bir süt ürünüdür. Yüksek biyokimyasal aktiviteye sahiptir ve vücuttaki negatif bakterilerin etkilerini nötralize eden canlı laktik asit bakterileri içerir. Matsun’un anavatanı Ermeni Platosu olarak kabul edilir. Matsun kelimesi, matsunun meydana geldiği mats kelime kökünden kaynaklanır ve pıhtılaştırmak anlamlarına gelir.  Çok sayıda arkeolojik bulgu, Ermenistan’da süt ürünlerinin özellikle matsunun  gıdada yaygın olarak kullanıldığını doğrulamaktadır. Antik çağlarda insanlar artan  sütü uzun süre bıraktılar, süt “ekşi süt” -matsuna dönüştü. Günümüzde matsun-yoğurt elde etme ve yapma yöntemi binlerce yıl önce yapılmasıyla aynıdır. Ermenistan’da insanlar matsun-yoğurdun uzun süreli saklanması sırrını da  biliyorlardı.

“TC’de Şeriat-Fest”