Artsakh Cumhuriyeti’nin İşgal Altındaki Topraklarının Kültürel Mirasını Koruma Devlet Konseyi’nin ilk oturumu Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beglaryan başkanlığında 13 Haziran’da gerçekleşti.

Artak Beglaryan konuşmasında şunu belirtti: “Özellikle savaştan sonra, iki Ermeni devletinin, devlet organlarının ve uzman çevrelerinin çabalarını birleştirmek için Artsakh Cumhuriyeti’nin işgal altındaki topraklarının kültürel mirasının korunması çalışmalarını koordine etmek için konsey kuruldu. Konsey’in görevlerinden biri de kültürel mirasımıza yönelik tacizleri ve suçları izlemek ve kayıt altına almak, gerçekleri çeşitli uluslararası platformlarda sunmaktır.”

Devlet Bakanı, Azerbaycan’ın işgal ettiği topraklardaki kültürel soykırımın devlet politikasının yanı sıra kültürel mirasın gizlenmesi, tahrif edilmesi ve zimmete geçirilmesi yönündeki kararlı faaliyetlerini dikkate alarak, Konseyin, belirlenen hedefler için tüm yetenekli devlet, uzman ve kamu çevrelerinin potansiyelini kullanmayı amaçlayan kapsamlı ve sistematik bir şekilde çalışmasının beklendiğini vurguladı.

“TC’de Şeriat-Fest”