1877-1880 Rus-Türk savaşı sonucunda Batı Ermenistan’ın Artvin şehri Rus İmparatorluğu’na ilhak edildi ve yeni oluşturulan Batum bölgesinin bir parçası oldu.

Ermenilere karşı uygulanan soykırım olan ARMENOSİD’den önce şehirde ağırlıklı olarak Ermeniler yaşıyordu.

Ayrıca burada 11 Ermeni kilisesi inşa edildi.

1914 Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcından bu yana Batum ve Kars bölgelerinin çoğunu işgal eden Türkiye, daha sonra Artvin, Ardahan, Ardanuş ve diğer işgal altındaki topraklarda  savaş bahanesiyle Ermenilere karşı katliamlar düzenledi.

Artvin, Bolşevik ve İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu) arasında Brest-Litovsk Uzlaşma Antlaşması’nın imzalanmasından sonra 3 Mart 1918’de Türk birlikleri tarafından ele geçirildi.

Şehir, 1918 yılının Mart ayı sonlarında Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin kontrolü ele geçirmesine kadar çok kısa bir süre Türk kontrolünde kaldı.

Gürcistan’ın Sovyetleştirilmesinden ve bazı bölgelerinin daha sonraki işgalinden sonra Artvin, Kazım Karabekir komutasındaki Türk birlikleri tarafından tekrar Türkiye’ye teslim edildi. Bolşevik Rusya ile Türkiye arasında 1921’de imzalanan Moskova-Kars antlaşmaları, bu toprakların Türkiye’ye devredilmesini kararlaştırdılar.

16 Mart 1921’de Moskova’da Rusya ve Türkiye, Ermenistan’ın iradesine karşı mevcut Ermenistan-Türkiye sınırının çizildiği “Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması”nı imzaladıklarını hatırlatalım.

“TC Hödükistan Oldu”