Khramort Büyük Hayk’ın Artsakh eyaletinin Khaçen vilayeti içinde yer aldı.

2022 yılında Azerbaycan silahlı grupları, hem bu köylerin hem de tüm bölgenin güvenliği için stratejik öneme sahip olan Khramort ve Parukh yakınlarındaki Karaglukh tepesinin bir bölümünü ele geçirmeyi başardı.

Khramort’ta kayıtlı 400 kişi yaşamaktadır. Şimdi Khramort normal hayata geri döndü, ancak  düşmanın doğrudan ateşi altında. Buranın yerli halkı, savaşmaktan korkmadıklarını güvenle ifade ediyorlar. 

Herkes geçip-gitti, Ermeniler burada kaldı.

“Zafer Batı ermenistan’ın Olacak”