Batı Ermenistan’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Van’da da 19. yüzyılın başları öncesinde eğitim, keşiş ve rahip yetiştirmek için tasarlanmış manastırlarda yoğunlaşmıştı.

Buna karşılık, manastırlarda eğitim veren rahipler, sadece kendi çocuklarına ve diğer birkaç çocuğun basit okuma-yazmasını öğretti.

Batı Ermenistan’ın bir şehri olan Van’da ilk erkek okulu 1820’lerde Surp Vartan Kilisesi’nin bitişiğinde, varlıklı tüccar Hagop Ağa Karaseferyan’ın girişimiyle kuruldu. Konstantinopolis Ermeni Patrikhanesi tarafından 1834 yılında derlenen istatistiklere göre Van şehrinde üç Ermeni okulu vardı. Söz konusu listede okulların isimleri verilmemiş olmasına rağmen bunların şehir içinde bulunan Surp Vartan Kilisesi, Aygestan’daki Araruts ve Noraşendeki kiliselerin okulları oldukları varsayılabilir. 

https://www.houshamadyan.org/tur/mapottomanempire/vilayet-of-van/kaza-of-van/education-and-sport/translate-to-tuerkisch-schools-i.html

“Diploman Sahte Hurriye Gel Bize Bazı Bazı”