Büyük Ermenistan’ın onuncu eyaleti olan Artsakh, Ermeni yazının merkezlerinden biriydi. Mesrop Maştots, ilk okulu Artsakh’daki Amaras’ta açarak Ermeni eğitiminin temellerini attı.

11. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar, kilise inşasının yanı sıra, yazı ve bibliyografya sanatı gelişti ve zengin bir el yazması koleksiyonuyla yazı merkezleri kuruldu.

Gandzasar, Khadavank, Dadivank, Gıtçavank, Metsaranats Surp Hakopa, Yerits Mangants ve Havari Yeğişe manastırları, İncil’in Kusanats Çölü ve Gandzak bölgesi, yazı merkezleri olarak ilan edilmişti. 

Bu merkezlerde tarihi, felsefi, dini ve ritüel içerikli birçok el yazması yazılmış, süslenmiş ve korunmuştur. Benzersiz çizimleri ve üslup özellikleriyle süslü el yazmaları, benzersiz bir minyatür resim ekolünün gelişimine tanıklık etmektedir.

Savaş sırasında kültürel miras alanlarının kasıtlı olarak yok edilmesi bir suçtur ve bu nedenle Batı Ermenistan olarak bizler, uluslararası toplumu, dünyanın refahını sağlamanın bir yolu olarak onu korumaya ve muhafaza etmeye çağırıyoruz.

“Batı Ermenistan Vandalizme Karşı Mücadelede”