Tartar Nehri’nin sol kıyısında, Mets Şen köyünün “Khanagyah” denilen bölgesinden nehre inen yamacın sağ tarafında bir granit kaya oluşumu göze çarpıyor.  

Doğa, bundan daha ulaşılmaz dayanıklılığı Artsakh dünyasında çok az yaratmıştır.

Doğanın bu zaptedilemez gücünü yapay yapılarla güçlendirerek bir kaleye dönüştürdüler.

Kalenin üç tarafını dalgalı nehirler sardı: Bir tarafı Tırği, iki tarafı ise Tartar nehirlerinin suları ile çevrili. Kalenin ve bölgenin  “Cıraberd” (Su Kalesi) adı buradan gelmektedir.

Artsakh’ın en güvenli ve güçlü kalesi barış zamanında boş kalırken, savaş zamanında kadınlar ve çocuklar burada toplanırdı. 

En son 1789’da Cıraberd’li Melik Mejlum’un akrabaları ve yakınları bu kaleye sığındı.

“Uluslararası Olarak Türkiye Sadece Üzücü Bir Şaka”