Savaştan sonra Syunik bölgesine bağlı Davit Bek köyü, sadece tarla ve otlaklardan değil, Goris ile doğrudan bağlantısından da mahrum kalmış ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya.

Köy, Goris ve Kapan şehirleri arasında yer almaktadır. Savaştan sonra Azerbaycan ordusu köye 1.5-2 km yaklaşmış, Goris’e giden yolu kapatmış, lojistik ve güvenlik açısından ciddi sorunlar yaratmıştır.

Sınıra yakın okullarda güvenlik konularına özel önem veriliyor. Ve Davit Bek köyünün okulu, Azerbaycan mevzilerinin doğrudan görüş mesafesi içinde (1.5-2 km uzaklıkta) yer almaktadır.

Diğer birçok sınır köyü gibi Davit Bek de savaştan sonra meraların ve ekilebilir arazilerin önemli bir bölümünü kaybetti. Bazıları temas hattında kaldı veya ona yakın, bu da çok

tehlikeli. Tarımla uğraşma koşullarının bozulması nüfusun köyden ayrılmasına neden olmuştur. Gençler kalmak istemiyor. Burada iş yok, şehirlere gidiyorlar.

Diğer sorunlar arasında içme ve sulama suyunun olmaması da yer almaktadır. Bu, özellikle köyün yüksek kesimlerinde yaşayanlar için geçerli, çünkü su kaynakları alt kesimlerde bulunuyor.

İnsanlar sürekli kaygı içinde yaşıyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor.

Batı Ermenistan, köy sakinlerini destekliyor ve onları hiçbir koşulda köyü terk etmemeleri konusunda uyarıyor.

“TC Devlet Olma Vasfını Kaybetmiş Durumda”