Ermeni şair, filolog, tarihçi, coğrafyacı, çevirmen, Venedik Mkhitaryan Cemaati üyesi olan Ghevond Alişan, Ermeni edebiyatındaki romantik akımın öncülerinden biridir. 6 Temmuz 1820’de Konstantinopolis’te doğdu. Gerçek adı Kerovbe Alişanyan’dır.

Doğduğu yerin  Çalıkhyan adlı okulunda okudu, 1832-41’de Venedik’teki Mkhitaryan okulunda eğitimine devam etti. 1838’den itibaren cemaatin bir üyesi oldu. 16 yaşındayken kilise kurallarına göre adını Ghevond Alişan olarak değiştirdi. 1870’de cemaat başkanlığı görevine atandı.

1832’den itibaren Alişan, Sen Lazar Adası’nda kalıcı olarak yaşadı. Ermenistan’a hiç gitmediği halde, Batı Ermenistan’ın  15 eyaletine ve Kilikya’ya adanan ayrı ciltler ayırmayı planladı, ancak yalnızca 1881’de “Şirak”, 1885’de “Sisuan”, 1890’da “Ayrarat”  ve 1893’de “Sisakan” adlı büyük ölçekli çalışmaları yazmayı başardı.

Ermeni dinini, tanrılarını ve inançlarını 1895’de “Ermenilerin Eski İnancı veya Pagan Dini” başlıklı kitapta sundu.

Alişan, 45 ciltten fazla sahip olduğu devasa bilimsel mirasıyla ulusal bilimin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Eserlerinin birçoğu hala bilişsel bir değere ve orijinal kaynak olma önemine sahiptir.

Ghevond Alişan, 9 Kasım 1901’de Venedik’te vefat etti.

“Batı Ermenistan Değerler Bütünüdür”