İnsan Hakları Konseyi

Yerli Halkların Haklarına İlişkin Uzman Mekanizması (MEDPA)

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi

Batı Ermenistan Ermenileri Kongresi

Cenevre, 04 Temmuz 2022, On beşinci oturum 

Madde 3: Barış anlaşmaları ve uzlaşma girişimleri de dahil olmak üzere yerli halklar ve devletler arasındaki anlaşmaların ve diğer yapıcı düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve bunların anayasal olarak tanınması.

Sayın Başkan, Yerli Halkların Haklarına İlişkin Uzman Mekanizması’nın bu 15. oturumunda ilk kez konuşuyor olduğum için, seçilmenizden dolayı sizi tebrik etmeme izin verin.

Ayrıca 3. maddedesince bize sunulan rapor için uzmanlara teşekkür etmek istiyorum, ancak 31 Ocak 2022’de gönderdiğim ve teslim aldığınızı teyit ettiğiniz hukuki dosyamın henüz bu raporda dikkate alınmadığını belirtmek isterim ve halen dikkatinizde bulunmasını bekliyorum.

Ermeni halkı sadece ilk ve yerli halklardan biri değil, aynı zamanda bugün Birleşmiş Milletler çerçevesinde faaliyet gösteren dünya çapında devlet yapılarının varlığının kökeninde yer alan ilk devletlerden biridir. 

Batı Ermenistan meselesi kesinlikle hassas bir mesele, çünkü o 1917-1920 yıllarında yirmiden fazla devlet tarafından tanınan ve hâlâ işgali altında olan bir devlet.

Bu devletler, Rusya, Fransa, ABD, Japonya, Büyük Britanya, İtalya, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Yunanistan ve Romanya da dahil olmak üzere bugün hala uluslararası hukukun konusudur.

Bu devletler, Tahkim Kararı da dahil olmak üzere çeşitli sözleşmeler ve hatta anlaşmalar temelinde, bu davada hizmetinize sunduğum resmi belgeler olan Batı Ermenistan devletimizi ve uluslararası sınırlarını tanımayı taahhüt etmişlerdir. 

Bu, soykırıma maruz kalan yerli nüfusa ilişkin yapıcı anlaşma ile uyumludur. İki milyondan fazla insanı öldüren ve henüz uluslararası tanınma dışında herhangi bir etkili tazminat almayan, anlaşmalar imzalanmış olmasına rağmen cellatlar veya kurbanlar için gerçek sonuçları olmayan bir soykırım.

Bunun kanıtı, bazı devletler tarafından onaylanan ve daha onaylamamış olan bazı devletler tarafından kullanılan Sevr Antlaşması’dır. Gerçekten de Sayın başkan, Batı Ermenistan’ın yasal sorunu, yerli nüfusu ve uygarlığı, kendi kaderini tayin ve kendi kendini yönetme hakkını kullanma olasılığını düşünen tüm yerli halklar için bir örnektir. 

Sorun güncel, çünkü Azerbaycan’ın 2020’de Artsakh’ın Ermeni nüfusuna karşı 15.000’den fazla kurbanla sonuçlanan ve bin yıllık mirası yok etmeye devam eden bir askeri çatışma başlatmasına izin vermesi, uluslararası alanda tanınan hakları reddederek oldu.

Dolayısıyla Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD hala devam ediyor çünkü gerçekler gösteriyor ki suç cezalandırılana kadar soykırım devam edecek.

Ancak teknik şartlar kısmen buna izin verse de, yerli Ermeni halkının varlığını topraklarından ve ülkelerinden tamamen silmek gerçekten mümkün değildir.

Bu nedenle, uzlaşmaya dayalı ortak bir gelecek inşa etmenin zamanı geldi։ Yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak ve başvuru şartlarında bizimle birlikte çalışarak, 1917’den bu yana Batı Ermenistan ile doğrudan ilgili olan devletleri Ermenilere karşı işlenen Soykırım ARMENOSİD sırasında ve sonrasında imzalanan antlaşmalara davet ediyoruz. 

Teşekkürler Sayın Başkan

Armenak Abrahamyan

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı