UNESCO himayesinde Asya-Pasifik Uluslararası Bilgi ve Ağ Merkezi ayrı bir makalede

Ermenistan Cumhuriyeti’nin 2020 yılında İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte hazırladığı “Surp Tadeos Arakyal Manastırına Hac Yolculuğu” konulu Ermenistan Cumhuriyeti’nin   UNESCO’ya  dahil olma başvurusunun tesciline atıfta bulundu.

Surp Tadeos Arakyal Manastırı, Ermenistan’da Hıristiyanlığın kurulduğunun ilk kanıtlarından biri olarak kabul edilir. Modern İran’ın Maku bölgesindeki tarihi Artaz eyaletinde yer almaktadır.

2008 yılında İran İslam Cumhuriyeti tarafından sunulduğuna göre, Surp Tadeos kısaca Tade Manastırı Surp Stepanos ve Dzordzor manastırları ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne “İran’daki Ermeni Kiliseleri” adı altında tescil edilmiştir.

“Surp Tadeos Arakyal Manastırına Hac Yolculuğu” adlı başvurunun tescili, somut ve somut olmayan kültürel mirasın yanı sıra Ermeni-İran kültürel işbirliğinin ortak korunmasını ve yaşayabilirliğini temsil etmesi nedeniyle değerlidir.

(https://www.unesco-ichcap.org/pilgrimage-to-the-st-thaddeus-apostle-monastery/

“Boris Reiz’den Affını İstedi”