Garnen/Karnen/ köyü, Batı Ermenistan’ın Bağeş-Bitlis bölgesinin Muş şehrinin yakınlarında yer almaktadır.

Köyün Surp Hakop Kilisesi ve ona ait olan bir manastırı vardı. Aynı zamanda kiliseye ait bir okul da faaliyet gösteriyordu.

Garnen, Muş şehrinin yoğun Ermeni nüfuslu köylerinden biriydi.

1914’te köyde 1500 Ermeni nüfuslu 130 hane vardı.

Nüfusun esas meşgalesi hayvancılık ve tarımdı. Çömlekçilikle de uğraşıyorlardı.

11 Temmuz 1915’te Türkler köye saldırdı. Ağır ve kıyasıya savaş sürüyordu. Rus birlikleri eşliğinde Doğu Ermenistan’a geçen birkaç yetim çocuk dışında diğer Ermeniler şehit oldu.

Türkler köyü harabeye çevirdi. Muş’un 1916’da Rus ordusu tarafından ele geçirilmesi, Daron Ermenilerine, soykırımdan ARMENOSİD’den sağ kurtulan Sasun’lu yurttaşları da dahil olmak üzere anavatanlarına dönme fırsatı verdi.

Ancak 1918’de Osmanlı ordusunun yeni bir saldırısı, Muş ilindeki Ermenileri tekrardan kutsal Daron’u terk etmeye zorladı.

“Batı Ermenistan Mücadelede”