Batı Ermenistan’daki  Erzincan’ın Kemah ilçesi, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle turizm atağına hazırlanıyor.

Urartulardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede önemli tarihi eserler bulunuyor.

Buranın tarihi çok eski. Ararat Krallığı, Ermeniler ile Rumların da ilçede eserleri bulunmaktadır. Bölgede mağaralara oyulmuş kiliseler de var. Burayı tam anlamıyla hayata geçirirsek ikinci  Ani Harabeleri gibi veya en az onlar kadar kıymetli güzel yerler turizme kazandırılmış olacak.

Ermenilerin bu bölgedeki otokton kökenlerini kanıtlayan birçok belgeler mevcut. Burada Ermeniler, mağaralar ve kayalar gibi doğal anıtları da kullanarak yaşadılar, yarattılar ve kültürlerini oluşturdular. 

Ermeni Platosu’ndaki Ermenilerin “yerli otokton kökenlerini” kanıtlayan belgeler, özellikle Ermenilerin etnogenezi, Ermeni kültür ve dilinin kökeni ve gelişimi konularıyla ilgilenen Armenologlar için değerli bir kaynaktır.

“TC’de AKP Bir Rant Partisi”