Şarap yapımı, Ermenistan Cumhuriyeti’nde en perspektifli alanlardan biridir.

“Şarap Denizi” programının başkanı Ani Manaseryan, “Armenpress” podcast çerçevesinde sektörün gelişimi doğrultusunda hayata geçirilen sıradaki proje hakkında röportaj verdi.

Proje başkanı, asıl amacın Ermenistan Cumhuriyeti’nde şarap turizmini geliştirmek olduğunu vurguladı.

Ani Manaseryan şunları kaydetti: “Bu hedefe ulaşmak için program sırasında şarap güzergahlarının geliştirildiğini belirtmeliyim: “Şarap ve Sanat”, “Şarap ve Maceralar”, “Şarap ve Gastronomi” ve diğerleri. Bütün bunlar için Ermenistan Cumhuriyeti’nin tüm şarap fabrikalarının, tarihçelerinin ve şarap turizmi hizmetlerinin listesinin sunulduğu bir web sitesi hazırladık ve turizm hizmetlerini geliştirmek için şarap endüstrisinin paydaşlarına yönelik kurslar düzenledik.” 

Manaseryan, programın Karadeniz Havzası’nın dört ülkesini kapsadığını belirtti: Ermenistan Cumhuriyeti, Yunanistan, Gürcistan ve Ukrayna.

“Şarap Tadında Bir Batı Ermenistanı”