Kömürlü termik santrallerden ötürü Batı Ermenistan’ın Maraş şehri hava ve su kirliliğine maruz kalıyor, toprak kaybı yaşıyor. 

Santrallerin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Bölgedeki Afşin A ve Afşin B termik santralleri yıllardır çalışıyor ve bölge halkı santralin tüm olumsuz etkilerini yakından görüyor.

Maraş son 3 yıldır Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği limit değerlerin yaklaşık dört kat üzerinde bir hava kirliliğine maruz kalıyor. 

Greenpeace, şehrin 38 yıldır yıkımla boğuştuğunu belirterek “Maraş nefes alsın” başlığıyla bir imza kampanyası başlattı. On binlerce kişinin imza attığı kampanyada özetle şöyle deniliyor: “Çalışmalar, Afşin A santralinin açılışını takip eden dönemde kanser vakalarının büyük tırmanış gösterdiğini ifade ediyor. Faaliyetteki iki santralin, şimdiye kadar 17 bin erken ölüme neden olduğu düşünülüyor. Santraller yüzünden bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler de büyük hak kaybına uğruyor. Toprakta biriken ağır metaller yüzünden üretim miktarı ve ürün verimi düşüyor. Santraller, büyük bir su tüketimi yapıyor, Afşin A Santrali’nin çıkardığı kirli su, arıtılmadan Ceyhan Nehri’ne deşarj ediliyor.”

“Batı Ermenistanın İşgalciler Tarafından Yokedilmesine Hayır”