Zamanımızın yazarı İbrahim Karaca, hem akademik hem de edebi kategorilerde birçok eser, inceleme, makalenin yazarıdır. 

Aşağıda, Karaca’nın  Osmanlı dönemi ve sonrasında Pontus Rumları, aynı bölgedeki ve Batı Ermenistan Ermenilerinin yerli halklar olarak sorunlarını gündeme getirdiği makaleden bir alıntıyı sizlere sunuyoruz.

Yazar  Karaca “16. yüzyıl Osmanlı kaynaklarına bakacak olursak, Trabzon Salnamesinde verilen bilgilere göre Hamşen, Trabzon vilayetinin kazalarından biriydi; Hamşen, Karahamşen ve Eksanos adlı üç nahiyeye ayrılıyordu. Osmanlı arşivlerine göre 1681 yılında Hamşen’de Ermeni nüfusun oranı yüzde 80’dir” diye yazdı.

İbrahim Karaca’nın makalesinin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz.

“TC Acı Ve Ötesi Bir Ülke”