Aznvadzor ilçesi, Büyük Hayk’ın Ağdznik ilinde bulunur ve Tatik (şimdi Güzeldere) nehrinin  vadisini içerir. 

9. yüzyılda Vaspurakan kralı Gagik Artsruni, Aznvadzor’u Arap işgalinden kurtardı. 

14. yüzyılın ilk yarısında ilçe Osmanlı Türkiyesi tarafından fethedildi. Daha sonra Güzeldere adını aldı. 

19. yüzyılın ilk yarısına kadar Bağeş Hanlığı’na girdi. 1878’den itibaren Bağeş-Bitlis ilinin Karckan ilçesine bağlı bir köy grubu olmuş ve daha sonra bir kaza haline geldi. 

1895’te yaklaşık 3.000 Ermeni nüfusu vardı. Nüfusu çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşıyordu. 

1895-96 Hamidiye katliamları sonucunda Aznvadzor (Yeretstağ, Znner, Sarnus vb.) kısmen yıkılmış  ve 1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD sırasında tamamen Ermenilerden boşaltıldı. Hayatta kalan Ermeniler Doğu Ermenistan’a sığındı.

“TC Ülkesi Tam Da Cehennemin İçinde”