Batı Ermenistan’daki Arabkir şehri, Malatya’nın yaklaşık 70 km kuzeyinde, Akn ve Kharberd şehirleri arasında, Fırat Nehri’nin sağ tarafında yer almaktadır. 

Şehr yüksek bir konumdadır. Etrafında verimli tarlalar yayılır. Sağlıklı bir havası vardır. Sulak alanları bol, ancak içme suyu kıt.

Meyveleri, özellikle üzümleri ile ünlüdür. Arabkir şehri yakınlarında gümüş madenleri var. Nüfusun önemli bir kısmı tarımla uğraşıyordu: pamuk ekimi, tahıl, meyve yetiştirme ve ipekçilik.

Arabkir, Ermeni yazının merkezlerinden biridir. 15.-17. yüzyıllarda burada birkaç el yazması yazılmıştır. Arabkir, 15. yüzyılda Türk egemenliğine girerek, Batı Ermenistan’daki onlarca şehir gibi sefil bir kasaba olarak kalmıştır.

1895-96 ve 1915 yıllarında Batı Ermenistan’daki yüzlerce başka yerleşim yerindeki Ermenilerle birlikte, Arabkir Ermenileri de Türk kıyıcıları tarafından yerinden edilip, yok edildi ve şehrin birçok mahallesi tamamen yıkıldı. 1922’de sürgündeki Arapkir sakinlerinden 800’ü memleketlerine dönerek yerleştiler, ancak Kemalistlerin şiddetine dayanamayarak evlerini terk ederek Sovyet Ermenistanı’na göç ettiler.

“Batı Ermenistanı Türk Soykırımcılarına Karşı Mücadelede”