Naira Boğosyan ve Ruben Melkonyan’ın “Ergir’den Kaçış” başlıklı kitabı yayınlandı.

1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nda kalan Batı Ermenistan Ermenilerine ne oldu? Türkiye onlara karşı nasıl bir devlet politikası izledi? 

Nasıl oldu da 1920’den sonra Sovyetler Birliği, Kars ve Sevr Antlaşmalarını inceliyor ve Kars ve Ardahan’ın Türkiye’den geri alınması sorununu ciddi olarak tartışıyor?

Özellikle Türk tarihçilerinin arşivlerdeki aktif çalışmalarını fark edenlerin merakla beklediği bir kitap. Ermenilere karşı işlenen soykırım, hayatta kalanlar ve nesilleri hakkında belge ve bilgilere ulaşmanın mümkün olduğu arşivlerde. Bu kez iki Ermeni Türkolog, arşivlerde detaylı ve özenle çalıştı.

Onlar, “Ergir” denen Batı Ermenistan’dan Doğu Ermenistan’a “kaçan”  Ermeniler hakkında “kesinlikle gizli” indeks altında tutulan ve şimdiye kadar bilinmeyen bilgiler buldular ve sundular. Neden ve nasıl karar verdiler, geldiler ve kaldılar: bu kitapta Batı Ermenistan Ermenileri ve onların soyundan gelenlerin hikayelerini anlatıyor.

Bu kitap her şeyden önce Batı Ermenistan için çok önemli tanıklıklar dizisidir ve böyle bir kitabın yayınlanması memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu kitabın yayınlayanlara teşekkür ederiz.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”