1960 yılının 16 Ağustos’unda, uzun süreli İngiliz sömürgesinden sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti  ilan edildi. Başkanı Başpiskopos Makarios ve başkan yardımcısı olarak Türk azınlık topluluğunun lideri Fazıl Küçük oldu. 

1973 yılının ortalarında adada “Türk cemaat idaresi”nin devlet içinde fiili devlet haline geldiği bir durum yaratılmıştı.1974 yılında 20 Temmuz’da Türk ordusunun Kıbrıs’a işgali başladı ve bunun sonucunda ada Yunan ve Türk olmak üzere ikiye bölündü. “Kıbrıs Barış Harekatı” adı altında Türkiye, ada topraklarının yaklaşık %37’sini işgal etti ve 1983’te Ankara, yalnızca Ankara tarafından tanınan yapay devlet olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”ni kurdu.

Kuzey Kıbrıs’ın işgalinden sonra, bir dizi Ermeni kültürel anıtı da dahil olmak üzere kültürel miras Türkler tarafından tahrip edildi. Özellikle Kıbrıs’ın kuzeyindeki Makaravank Kilisesi tamamen yıkıldı. Lefkoşa’daki Surp Boğos ve Surp Harutyun şapelleri BM tampon bölgesine dahil edildi ve terk edildi.

Kıbrıs sorunu bugüne kadar çözümsüz kalmıştır, sorunun barışçıl şekilde çözülmesi ve adanın iki bölümünün yeniden birleştirilmesi girişimleri sonuç vermemiştir.

“Batı Ermenistan Türk Faşizmine Karşı Direniyor”