Dizapayt Dağı, Artsakh’ın Hadrut bölgesinde yer almaktadır. Yüksekliği 2.478 m’dir. Dizapayt, Artsakh’ın tarihi kutsal alanlarından biridir. Zirvesine Kataro Manastırı yapıldı, en son bilgilere göre, Kataro Manastırı Azerbaycanlılar tarafından askeri amaçlarla kullanılmaktadır. 

Geleneğe göre 4. yüzyılda antik Kataro Manastırı’nın yerinde dağın tepesinde birçok Hıristiyan şehit olmuştur. 

Yeni inananları odun gibi yığıp yaktılar (dağın adı da buradan gelir). 

4.-5. yüzyıllarda dağın zirvesine Kataravank (Kataro)  inşa edildi. Yazar Leo, bunun Dizak Vilayetinin Patrikhanesi olduğunu yazdı. 

Tarihi kaynaklara göre, dağ antik çağlardan beri kutsallaştırılmıştır.

“Batı Ermenistan Tarihin Kendisidir”