“Tamzara”, Ermeni Platosu’nun çoğunda popüler olan 9/8’lik özel bir ritim dansıdır

Köylerin ve kasabaların kendi yerel versiyonları vardı. Bazı uzmanlar, dansın Sebasti-Sivas’ın kuzeydoğu bölgesindeki Tamzara köyünden geldiğini öne sürüyorlar.  

Arabkir, Kharberd’in yakınında bulunur ve Arabkir’in “Tamzara”sında, Kharberd’in “Tamzara” performansının doğası ve etkisi dikkat çekicidir. 

Arabkir “Tamzara”sının bu versiyonu ABD’nin Pennsylvania/New York/New Jersey bölgesinde popülerdir.

Dans hakkında Bağlantıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetofmamuratulaziz-harput/arapgirkaza/arapgirlocalcharacteristics/dance-tamzara.html

“Batı Ermenistan Kültürün Kendisidir”