Şaşırtıcı derecede güzel Ermeni halıları antik çağda yapılmıştır ve halıların üzerine yazılan hikayeler günümüze kadar korunmuştur.

Ermeni dekoratif ve uygulamalı sanat türlerinden biri olan halı dokuma, diğer ulusal güzel sanat türlerinin geleneklerini sürdürerek, Ermenilerin diğer dekoratif ve uygulamalı sanat türleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. 

İlk aşamada uygulama teknikleri açısından dokuma ile biraz örtüşen Ermeni halı dokumacılığı, çeşitli şekillerde bir çerçeve üzerine dokunan basit ürünlerden başlayarak güzel sanat eserleri haline gelen düğümlü halılara kadar uzun bir gelişim yolu kat etti.

Halı yapmak Ermeni kültürünün ayrılmaz bir parçası oldu.

Ermeni halkını diğer milletlerden ayıran Ermeni kültürü ve gelenekleridir, Ermenilerin tüm güçleriyle korumaya ve çocuklarına aktarmaya çalıştıkları Ermeni kültürüdür, çünkü atalarımızın ruhunu ve gücünü koruyan budur.

Soykırım sırasında Doğu Ermenistan’a ve dünyanın diğer ülkelerine göç eden Ermeniler, bu güzel kültür dalını uygulama, halı dokuma, diğer ülkelerin kültürünü geliştirme ve şekillendirme tekniğini de yanlarında götürmüşlerdir.

“Batı Ermenistan Sanatın Zirvesidir”

Bir Cevap Yazın