Batı Ermenistan’da, diğer ülkelerde olduğu gibi, dekoratif ve uygulamalı sanatlar, gelişen ve yüksek sanatsal performansa ulaşan çeşitli halk el sanatlarıyla başladı. Çömlekçilik, kuyumculuk, halıcılık, dantelcilik ve daha fazlası, hepsi bunlarla başladı.                        

Ve burada, Ermeniler, Batı Ermenistan’da uygulamalı sanatları geliştirmeye başladılar ve geleneklerine göre kendi Ermeni stillerini yaratabildiler ve onu binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan Ermeni kültürünün bir parçası haline getirdiler.

  “Kimlik Bunalımı İçindeki Türkiye”