Üzüm ve şarabın anavatanı geleneksel olarak, Ermeni Platosu kabul edilir ki burada şarabın manevi alanı ve kültürü oluşmuştur. 

İncil tanınmış hikayesine göre, Ermenistan bağcılık ve şarap yapımının beşiğidir.

Antik Yunan tarihçileri Halikarnaslı Herodot, Atinalı Ksenophon ve Strabon, yaklaşık iki buçuk bin yıl önce Ermenistan’dan diğer ülkelere yüksek kaliteli şarapların ihraç edildiğini doğrulamaktadır.

Özellikle Xenophon, Ermeni şaraplarının kaliteli, yıllandırılmış ve çeşitli çeşitlerde olduğunu vurgular. Endüstriyel şarapçılık, konyak üretiminin tarihi ve gelenekleri 1877’de başlamıştır. 

Bugün Ermenistan, şarap ve konyak çeşitleriyle dünyanın en benzer ürünleri arasında yer almakta ve hatta lider konumda olduğunu iddia etmektedir.

“Batı Ermenistan Şarabın Beşiğidir”