Yeğişe Çarents adlı Edebiyat ve Sanat Müzesi, Yerevan Devlet Üniversitesi’nin Akademisyen Hrant Tamrazyan’ın adını taşıyan Ermeni Edebiyatı Tarihi Kürsüsü ve “Yerevan Devlet Üniversitesi” Vakfı İçevan Şubesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Kürsüsü ortaklaşa, Ermeni halkının  önde gelen sosyal ve kültürel şahsiyeti Arşak Çobanyan’ın doğumunun 150. Yıldönümüne adanmış uluslararası bir Armenoloji konulu konferansı düzenliyor. 

Konferansın amacı, üretken bilim insanını bir kez daha takdir etmek ve hem Ortaçağ Ermeni edebiyatının incelenmesinde hem de genel olarak Armenolojinin çeşitli alanlarının gelişimindeki meziyetlerini ortaya çıkarmak, büyük entelektüelin aziz imajını yeniden takdir etmektir. 

Ermeni kültürünü yayma, propagandada bulunma ve yabancı halkların kültürünü Ermenistan Cumhuriyeti’ne sunma olanağıdır. 

Edebiyat ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan konferansın çalışma dilleri Ermenice, Rusça, Fransızca ve İngilizce’dir.

“TC’de Kasıt Pudra Şekeri Trafiği”