Movsesaşen adıyla ilgili erken döneme ait herhangi bir yazılı kaynak bulunmamakla birlikte tarihi kaynaklara göre yerleşim, Şalva nehri havzasındaki diğer yerleşimler gibi Orta Çağ’da Ermeniler tarafından iskan edilmiştir.

Piskopos Makar Barkhudaryants’a göre, nehir havzasının köylerinde, aynı şekilde adı geçen Movsesaşen dahil, Ermenilere ait antik, yarı harap, yıkılmış ve ayakta kalmış tapınaklar, kiliseler, şapeller ve dinlenme evlerinin birçok izi vardı. 

Sovyet döneminde, Artsakh’ın Sovyet Azerbaycan’a ilhakından sonra, Azerbaycan makamları Movsesaşen’i Artsakh-Dağlık Karabağ’ın bileşiminden çıkardı.

Köy   1991-1994 Artsakh savaşı sırasında 1993 yılının Nisan ayı içinde kurtarıldı. 1996’dan itibaren yeniden yerleştirildi.

2020 Üçüncü Artsakh savaşının bir sonucu olarak Movsesaşen, Azerbaycan Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri tarafından boşaltıldı ve işgal edildi. 

“TC, Çoklu Organ Yetmezliği Yaşıyor”