Kurm Harut Arakelyan şöyle yazıyor: Son zamanlarda, eski Ermeni düşünsel sisteminin zayıf, yaşayamaz ve güçsüz olduğuna  bu nedenle Hıristiyanlık geldi ve Ermeni sistemini yendiğine dair bir uydurmayı defalarca duydum.

Ermeni ritüeli cansız ya da çürük değildi, ancak ülkeyi işgal eden Bizanslılar ve Partlar, kendilerininkini kaba kuvvetle dayattı. Tam tersini söyleyeceğim, Ermeni ritüel düşüncesi o kadar canlıydı ki barbarların dinini bile değiştirip kendi bayramlarını dayattı. 

Apostolik Kilisesi, Vardavar, Dırndez, Paregentan-Karnaval, Üzüm Bereketi ve daha birçok Ermeni bayramının sadece adı değiştirilerek, ancak gaspçıların dininde de kalan kiliseler arasında tek olanıdır. 

Bugün Ermeni inancının kiliseyi bile nasıl dönüştürdüğünü gördüğümüzde, Ermeni dilini  incelediğimizde, eski inancın birçok gerçeğini dilbilimsel düşüncede bulmaktayız. Ermeni inancının yaşayamaz veya iflas ettiğini ve bu nedenle Hıristiyanlığın kazandığı düşüncesinin aksine, Ermenistan’ı işgal eden güçler o kadar vahşi bir güç kullandılar ki, sadece Hıristiyanlığın bozulmadan kaldığını anlıyoruz. 

Bu nedenle, milleti her yönden küçük düşürme ve alçaltma misyonundan kurtulun ve tarihin akışına açık gözlerle ve açık bir zihinle bakın.

“Batı Ermenistan Dünya Ruhsal Aura Merkezidir”