Batı Ermenistan’ın Hazari köyü (şimdiki adıyla Anıl), Çemişgezek kasabasının kuzeyinde yer almaktadır. 

İdari sınırlar sıklıkla değişti, ancak Çemişgezek en çok Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında Mamuret ül-Aziz-Kharberd eyaletine bağlı olan Dersim bölgesi ile ilişkilendirildi. Hazari, 1915 soykırımı başlayana kadar tamamen Ermeniydi. Köyün Surp Yerortutyun adlı işleyen bir kilisesi ve bir okulu vardı. Soykırım arifesinde, nüfus zaten 400’e düşmüştü. 1923’ten beri Hazari nüfusu, Ermenilerin kaybından hiçbir zaman tam olarak kurtulamadı. 

2000 yılı Türkiye Cumhuriyeti nüfus sayımına göre Hazari’nin nüfusu sadece 85 kişidir (42 erkek ve 43 kadın). 

“TC’de Bir Diplomasız, Diplomalıları Perişan Ediyor”