19. yüzyılın ikinci yarısında – 20. yüzyılın başında, Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD’den önce, Batı Ermenistan’ın Yerznka şehrinin dört aktif Ermeni kilisesi vardı: Surp Nışan, Surp Yerortutyun, Surp Sargis, Surp Pırgiç ve ayrıca Surp Astvatsatsin adlı küçük şapel. 

Surp Nışan, Yerzınka şehrinin ve Yerzinka piskoposluğunun ana kilisesiydi. Yerzınka Piskoposluğu idi. Geleneğe göre adını 4. yüzyılda Roma’dan getirilen “Dırtad’ın haç”ından almıştır. Yerznka’nın en eski ve en büyük kilisesiydi. Yerznka’da sık sık meydana gelen depremler nedeniyle kilisenin taş yapısı defalarca onarılmış ve yeniden yapılmıştır. Mevcut bina 1834 yılında inşa edilmiştir. 

Büyük soykırım ARMENOSİD arifesinde, Surp Nışan’ın büyükleri, kıdemli rahip Vardan  Zakaryan ve rahip Vahan Hovhannisyan’dı. Surp Nışan’ın hizmetkarlarından biri de rahip Grigor Mamikonyan’dı.  

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”                                                                                                                                                                

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/erzurumvilayet/yerzengakaza/religion/churchesandmonasteries2.html