Ermeni kültürünün kökleri aşiret-oymak dönemine ve Ermeni aşiret birlikleri ve devlet oluşumlarına dayanmaktadır. 

Biz sadece korunmuş mitlerden, dini inançlardan değil, aynı zamanda kazılar sırasında bulunan malzemelerden de aşinayız. Batı Ermenistan topraklarında birçok antik yerleşim yeri, Kiklop kaleleri, zengin mezarlar ortaya çıkmıştır.

Bulunan silahlar, aletler, ev eşyaları, heykelcikler ve mücevherler, eski Ermeni kültürünün yüksek gelişimini göstermektedir. Ermeni kültürü eski zamanlarda büyük bir yükseliş yaşadı. Van krallığı, eski Ermeni kültürünün oluşumunda ve gelişmesinde belirli bir rol oynadı. Van krallığının yok olmasından sonra Urartu çivi yazısı unutuldu. Ancak sadece yapı sanatı değil, aynı zamanda kil ve metal objeler, silahlar ve zırhlar ve mücevherlerin birçok örneği korunmuştur.

Ermeni kültürü M.Ö. VI.-IV. yüzyıllar arasında yeni bir diriliş yaşadı. Bu devirlerde yapılar,  kil, taş ve metal objeler ve takıların yanı sıra iki gruba ayrılırdı. Bunlardan birincisine ait olanlar, sıradan halka ait ve ikinci grubun lüks ve kısmen diğer ülkelerden ithal edilen eşyalarının aksine sade ve basitti. Zengin insanlar tarafından kullanıldığı açıktır.

“Batı Ermenistan Kültürün Beşiğidir”