Karahan Tepesi, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Portasar gibi antik anıtlardan oluşmaktadır. Bunun için Karahan Tepesi Portasar-Göbeklitepe’nin  kardeşi olarak adlandırılmaktadır. 

Karahan Tepesi ilk olarak 1997 yılında keşfedilmiş, ancak 2000 yılında ilk sistematik yüzey araştırması yapılmış ve kayalara oyulmuş havza benzeri su sranıçlarının yanı sıra önemli miktarda mızrak, boncuk, taş çanak parçası ve bileme taşları ortaya çıkarılmıştır. Çakmaktaşı veya obsidiyen ok uçları ve diğer nesnelerin keşfi, tarıma dayalı çoğu Neolitik yerleşim yerinin aksine, sakinlerin çoğunlukla avcılık veya hayvancılıkla hayatta kaldıklarını göstermektedir. Buluntular ayrıca bölgenin Neolitik dönemde (M.Ö. 10.000 – 6.500) işlek olduğunu göstermektedir.

Daha sonra yapılan araştırmalar, Karahan Tepesi’nin Portasar’ın 2. tabakası ile benzerlikler gösterdi. Örneğin, 266 adet T şeklindeki mimari sütunlar ve hayvan kabartmaları: yılanlar, böcekler, kuşlar, tavşan kafası vesaire. 

Daha geniş alanda, içinde büyük bir ritüel kompleksi olan dairesel evler ve törensel yapılar da bulunmuştur.

“Batı Ermenistan Tarihin Kendisidir”